sākumlapajūsu jautājumslapas karte En
AA  
IT zinātniskā bāze > Programmas mērķi un uzdevumi Drukāt
Programmas mērķi un uzdevumi

Galvenais programmas mērķis ir dot būtisku ieguldījumu jaunāko informācijas tehnoloģiju (IT) radīšanā un attīstībā, veicot pētījumus un izstrādes šajā jomā un attīstot šīs tehnoloģijas, piemērojot tās Latvijas vajadzībām. Tādējādi, galvenais mērķis ir veidot Latvijas informātikas industrijas zinātnisko bāzi, sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus un iepludināt tos Latvijas IT darba tirgū, tādā veidā kāpinot Latvijas informāciju tehnoloģiju industrijas konkurētspēju pasaules tirgū. Programmas mērķis ir arī valsts nozīmes informatizācijas projektu zinātnisko pamatu izstrāde, būtisku tautsaimniecības problēmu risināšanai, izmantojot IT potenciālu, kā arī Latvijas zinātnieku konkurētspējas palielināšana ES projektu izcīnīšanā IT jomā.

Izvirzīto mērķu īstenošana tiks veikta vairāku projektu ietvaros, kuru galvenie uzdevumi saistīti ar:

Jaunu programmatūras inženierijas tehnoloģiju izstrādi

apgūt, attīstīt un piemērot Latvijas apstākļiem jaunākas programmatūras inženierijas tehnoloģijas, sagatavot pietiekoši lielu skaitu augstākās kvalifikācijas speciālistu minēto tehnoloģiju jomā, iepludināt šos speciālistus Latvijas informācijas tehnoloģiju darba tirgū, ieviest šīs tehnoloģijas Latvijas programmatūras izstrādes firmās, tādā veidā būtiski ceļot šo firmu konkurētspēju pasaules programmatūras izstrādes tirgū.

Jauno datortīklu tehnoloģiju attīstību

apgūt, attīstīt un piemērot Latvijas apstākļiem jaunākās datu pārraides un datu pieejas tehnoloģijas, sagatavot pietiekoši lielu skaitu augstākās kvalifikācijas speciālistu šo tehnoloģiju jomā, ņemot vērā datortīklu tehnoloģiju ārkārtīgi straujo attīstību, atbalstīt jaunāko datortīklu tehnoloģiju agrīnu eksperimentālu ieviešanu un apgūšanu, tādejādi novēršot dārgu, bet morāli novecojušu tehnoloģiju masveidīgu ieviešanu Latvijā.

Oriģinālu signālu apstrādes pieeju un metožu radīšanu

Šī darba nepieciešamību nosaka nepārtraukti augošais pieprasījums pasaules tirgū pēc Diskrētās Signālu Apstrādes (DSA) ierīcēm, sistēmām un programmatūras, kā arī pēc augsti kvalificētiem speciālistiem šajā jomā. Šis pieprasījums ir stabils un tas tāds saglabāsies arī tuvā un tālākā nākotnē. DSA sistēmas ir atbildīgas par dažāda veida datorsistēmu piesaisti apkārtējai videi, reālajai pasaulei, objektiem kur rodas sākotnējā informācija un kur izmanto datorsistēmu darba rezultātus. Tādēļ arī no DSA tehniskās pilnvērtības atkarājas IT sistēmu darbības efektivitāte vienmēr, kad vien tās tiek sadarbībā ar visdažādākiem dabas un tehniskiem objektiem. Šajā novirzienā programmas mērķis ir radīt un apgādāt Latvijas rūpniecības uzņēmumus ar jaunām, perspektīvām, pietiekami attīstītām un efektīvi pielietojamām DSA tehnoloģijām, uz kuru bāzes var ražot pasaules tirgū konkurētspējīgu DSA produkciju. Pilnveidojot un tālāk attīstot DSA tehnoloģijas novirzienus, kuros jau ir pietiekami lielas iestrādes, vienlaicīgi jāveic arī augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošana attiecīgajās jomās.

Jaunu tehnoloģiju izpēti un pielietošanu elektroniskās aparātbūves jomā

šis programmas novirziens ir orientēts uz mūsu valsts elektronikas nozares uzņēmumu eksporta potenciāla veicināšanu, aktivizējot pētniecības  speciālistu iesaisti  jaunu produktu ideju izstrādē, ražošanas tehnoloģiju efektivitātes izvērtēšanā un nozares konkurētspējas kāpināšanā. Papildus mērķis ir arī atbalstīt augstskolu speciālistu un talantīgu studentu kompetences un praktisko iemaņu izaugsmi, lai veicinātu jaunu inovatīvu firmu izveidi un turpmāku to iekļaušanos globālajās starptautiskajās darba dalīšanas struktūrās kā pilnvērtīgiem sadarbības partneriem.

Moderno elektronisko sakaru tehnoloģiju attīstīšanas jomā

ņemot vērā Latvijas neatkarības gados gūto pieredzi, kā galvenais mērķis ir jāizvirza kompetences radīšana. Telekomunikāciju modernizācija norit tik strauji, ka jau tagad ir redzamas iepriekšējos gados kļūdainu pieņemto lēmumu sekas, kuras Latvijai, iespējams, maksās daudzus miljonus. Otrs mērķis ir atbalstīt Latvijas firmas, kuru darba rezultāts ir telekomunikāciju programmatūra un izstrādes ieviešanai ārzemēs, jo tas būtībā ir augsti informatīvo tehnoloģiju eksports.