IT zinātniskā bāze > Īstenotie projekti > Uz modeļu transformācijām bāzētu sistēmu būves tehnoloģiju izstrāde
Uz modeļu transformācijām bāzētu sistēmu būves tehnoloģiju izstrāde

Projekta konkrētais mērķis ir izstrādāt bāzes līdzekļus modeļbāzētās sistēmu būves tehnoloģijas nodrošināšanai. Projekta plašākais mērķis ir ienest Latvijā patreiz zināmo pašu modernāko sistēmu būves tehnoloģiju – MDA (Model Driven Architecture), kas tradicionālo sistēmu būves tehnoloģiju aizstāj ar jaunu daudz efektīvāku tehnoloģiju, kas balstās uz modeļu transformācijām.

 

Uz projekta mājas lapu.